I Ti-mô-thê 6:4

I Ti-mô-thê 6:4 VIE2010

thì đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì; nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, bất đồng, phỉ báng, nghi kỵ xấu xa
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share