I Ti-mô-thê 6:2

I Ti-mô-thê 6:2 VIE2010

Những ai có chủ là tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là anh em mà thiếu tôn trọng họ, nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, vì người được phục vụ đó là tín hữu và anh em yêu dấu. Đó là những điều con phải dạy và khuyên bảo họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share