I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 VIE2010

Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share