I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3 VIE2010

Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share