I Tê-sa-lô-ni-ca 5:26

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:26 VIE2010

Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share