I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 VIE2010

Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share