I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13 VIE2010

Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share