I Sa-mu-ên 23:6

I Sa-mu-ên 23:6 VIE2010

Khi con của A-hi-mê-léc là A-bia-tha trốn đến với Đa-vít, ông có đem theo cái ê-phót, và cùng Đa-vít đến Kê-i-la.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share