I Sa-mu-ên 23:26

I Sa-mu-ên 23:26 VIE2010

Sau-lơ đi trên sườn núi bên nầy, còn Đa-vít và thuộc hạ đi sườn núi bên kia. Đa-vít vội vàng chạy trốn để thoát khỏi Sau-lơ. Nhưng khi Sau-lơ và các thuộc hạ đang bao vây để bắt Đa-vít và những người theo ông
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share