I Sa-mu-ên 23:25

I Sa-mu-ên 23:25 VIE2010

Sau-lơ và các thuộc hạ đi tìm Đa-vít. Người ta báo tin nầy cho Đa-vít, ông xuống chỗ tảng đá trong hoang mạc Ma-ôn. Khi hay tin, Sau-lơ đến đó truy đuổi Đa-vít.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share