I Sa-mu-ên 23:23

I Sa-mu-ên 23:23 VIE2010

Các ngươi hãy xem xét và tìm biết tất cả nơi hắn lẩn trốn, rồi trở về tường trình chính xác cho ta. Lúc ấy ta sẽ đi với các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong các gia tộc của Giu-đa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share