I Sa-mu-ên 23:22

I Sa-mu-ên 23:22 VIE2010

Hãy đi điều tra để biết cho chắc hơn nữa chỗ hắn ở, và ai đã nhìn thấy hắn ở đó; vì người ta nói hắn rất quỷ quyệt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share