I Sa-mu-ên 23:21

I Sa-mu-ên 23:21 VIE2010

Sau-lơ nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share