I Sa-mu-ên 23:17

I Sa-mu-ên 23:17 VIE2010

Giô-na-than nói: “Đừng sợ, vì tay của cha tôi là Sau-lơ sẽ chẳng đụng đến anh được đâu. Anh sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên, còn tôi sẽ làm tể tướng của anh. Sau-lơ, cha tôi, cũng biết rõ như thế.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share