I Các Vua 22:40

I Các Vua 22:40 VIE2010

A-háp an giấc cùng tổ phụ mình. Con của vua là A-cha-xia lên ngôi kế vị.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Các Vua 22:40