I Các Vua 22:37

I Các Vua 22:37 VIE2010

Vậy vua băng hà, xác vua được đem về Sa-ma-ri và chôn cất tại đó.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Các Vua 22:37