I Các Vua 17:4

I Các Vua 17:4 VIE2010

Con sẽ uống nước khe, và Ta đã truyền cho chim quạ nuôi con tại đó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share