I Các Vua 17:3

I Các Vua 17:3 VIE2010

“Hãy rời khỏi nơi nầy, qua hướng đông và ẩn mình bên khe Kê-rít, phía đông sông Giô-đanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share