I Các Vua 17:17

I Các Vua 17:17 VIE2010

Ít lâu sau, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, ngã bệnh. Bệnh tình rất nặng đến nỗi nó tắt thở.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share