I Các Vua 17:11

I Các Vua 17:11 VIE2010

Bà ấy đi múc nước. Nhưng ông gọi lại và nói với bà: “Xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh nữa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share