I Cô-rinh-tô 5:9

I Cô-rinh-tô 5:9 VIE2010

Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share