I Cô-rinh-tô 5:8

I Cô-rinh-tô 5:8 VIE2010

Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ Vượt Qua, chớ dùng men cũ, là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share