I Cô-rinh-tô 5:7

I Cô-rinh-tô 5:7 VIE2010

Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share