I Cô-rinh-tô 5:6

I Cô-rinh-tô 5:6 VIE2010

Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share