I Cô-rinh-tô 5:5

I Cô-rinh-tô 5:5 VIE2010

chúng ta phó kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share