I Cô-rinh-tô 5:3

I Cô-rinh-tô 5:3 VIE2010

Vì tôi, thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thể tôi đang có mặt tại đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share