I Cô-rinh-tô 5:2

I Cô-rinh-tô 5:2 VIE2010

Thế mà anh em còn vênh vang! Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share