I Cô-rinh-tô 5:12

I Cô-rinh-tô 5:12 VIE2010

Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share