I Cô-rinh-tô 5:11

I Cô-rinh-tô 5:11 VIE2010

Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share