I Cô-rinh-tô 5:10

I Cô-rinh-tô 5:10 VIE2010

Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian nầy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share