I Cô-rinh-tô 10:7

I Cô-rinh-tô 10:7 VIE2010

Cũng đừng thờ thần tượng như một số người trong họ, như lời đã chép: “Dân chúng ngồi lại ăn uống, Rồi đứng dậy nhảy múa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share