I Cô-rinh-tô 10:6

I Cô-rinh-tô 10:6 VIE2010

Tất cả những điều nầy đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share