I Cô-rinh-tô 10:33

I Cô-rinh-tô 10:33 VIE2010

Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share