I Cô-rinh-tô 10:3

I Cô-rinh-tô 10:3 VIE2010

tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share