I Cô-rinh-tô 10:29

I Cô-rinh-tô 10:29 VIE2010

Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share