I Cô-rinh-tô 10:28

I Cô-rinh-tô 10:28 VIE2010

Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng: “Vật nầy đã cúng” thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share