I Cô-rinh-tô 10:22

I Cô-rinh-tô 10:22 VIE2010

Hay chúng ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share