I Cô-rinh-tô 10:21

I Cô-rinh-tô 10:21 VIE2010

Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ. Anh em không thể dự tiệc của Chúa và cũng dự tiệc của các quỷ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share