I Cô-rinh-tô 10:2

I Cô-rinh-tô 10:2 VIE2010

tất cả đều được báp-têm trong đám mây và trong biển để theo Môi-se
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share