I Cô-rinh-tô 10:10

I Cô-rinh-tô 10:10 VIE2010

Và cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ, để phải chết bởi thiên sứ hủy diệt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share