1 Коринтјаните 15:4-7

1 Коринтјаните 15:4-7 MK2006

дека Тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна, според Писмата, и дека му се јави на Кифа и потоа на Дванаесетте; после им се јави еднаш на повеќе од петстотини браќа, од кои повеќето се живи и до денес, а некои починаа; потоа му се јави на Јаков, и потоа на сите апостоли
MK2006: Macedonian Standard Bible with cross-references 2006
Share