Sofoniáš 2:1-3

Sofoniáš 2:1-3 B21

Sesbírejte se, jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den Hospodinova hněvu! Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, ledejte pokoru – snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.
B21: Bible 21
Share

Sofoniáš 2:1-3

Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sofoniáš 2:1-3