Jeremiáš 1:19

Jeremiáš 1:19 B21

Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin.“
B21: Bible 21
Share