Jeremiáš 1:18

Jeremiáš 1:18 B21

Hle, dnes jsem tě učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi – proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu.
B21: Bible 21
Share