Jeremiáš 1:17

Jeremiáš 1:17 B21

Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo tě před nimi zděsím.
B21: Bible 21
Share