Jeremiáš 1:16

Jeremiáš 1:16 B21

Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli.
B21: Bible 21
Share