Jeremiáš 1:15

Jeremiáš 1:15 B21

„Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města.
B21: Bible 21
Share