Jeremiáš 1:13

Jeremiáš 1:13 B21

Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: „Co vidíš?“ „Vidím vroucí kotel,“ odpověděl jsem, „jak se naklání od severu.“
B21: Bible 21
Share