Jeremiáš 1:11

Jeremiáš 1:11 B21

Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Co vidíš, Jeremiáši?“ „Vidím prut mandloně,“ odpověděl jsem.
B21: Bible 21
Share