Jeremiáš 1:1

Jeremiáš 1:1 B21

Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín.
B21: Bible 21
Share